Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GR Folklore"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Դ | Ե | Ի | Խ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Օ
Number of items at this level: 72.

Ա

Աբրահամյան , Լ. Հ. (1990) Ժամանակակից ծիսական դրաման և փոփոխության հնարավորությունը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Աբրահամյան , Լևոն (1980) Տեսնելու ու չտեսնելու հակադրությունը առասպելում և ծեսում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Աբրահամյան , Լևոն (1984) Վիշապամարտը և առաջին զոհի գաղափարը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Աբրահամյան , Լևոն (1987) Վիշապն աղբյուրի ակին (մի առասպելածիսական համապարփակ կերպարի մասին). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Առաքելյան, Մ. Ն. (1976) Օսմանյան արշավանքների արձագանքները Լեռնային Ղարաբաղի ավանդություններում. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ավագյան, Վ. Ա. (1976) Բանահյուսական ավանդույթները Հոկտեմբերյանի և Աշտարակի շրջաններում. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Գ

Գաբրիելյան, Ռոզալիա (1984) Հայ-ալանական բանահյուսական զուգահեռների որոշ հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գուլլակյան, Սյուզան (1984) Անձնանունները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գուլյան, Արա (1980) Պրոքսեմիկ տարածքը որպես էթնո-նշանային համակարգ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1990) Մխիթար Գոշի մի քանի առակների առնչությունը «Կալիլա և դիմնա» ժողովածուին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գրիգորյան, Ռոզա (1984) Հայ ժողովրդական խաղիկների գիտական համահավաքի առանցքային ստեղծագործությունների դասակարգման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գրիգորյան, Ռուզան (1980) Իրանական ժողովրդական վեպի արձագանքները Գեղարքունիքի բանավոր արձակում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1976) Սևանի ավազանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1990) Հայ մանկական բանահյուսության բնութագրման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1987) Հուշապատումն իբրև բանավոր արձակի տեսակ (ըստ 1930-1935 թթ. Գեղարքունիքում գրառված բանահյուսական նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գևորգյան, Թ. Հ. (1987) Հայ հարսանեկան բանահյուսության ժանրային համակարգը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գևորգյան, Թամար (1980) Լոռու պատմա-ազգագրական շրջանի բանահյուսությունն արդի փուլում (ըստ հեղինակի գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գևորգյան, Թամար (1984) Նոր գրառումներ հայրենադարձ պարսկահայերի բանահյուսությունից (ըստ 1983թ. դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Դ

Դարվեշյան, Մամոե Խալըթ (1980) Քրդերի անասնապահական որոշ տերմինների ստուգաբանական փորձ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Դոլժենկո, Իրինա (1984) Արևելյան Հայաստանի ռուս գյուղացիության ագրարային հմայական արարողությունները (XIXդ. վերջ - XXդ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ե

Երնջակյան, Ն. Վ. (1987) Երկիր-երկինք զույգը հայերի տիեզերական պատկերացումներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Երնջակյան, Նվարդ (1980) Երկնային լուսատուների շարժման և ժամանակի բարենպաստ-անբարենպաստ ընկալումը հայերի մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Երնջակյան, Նվարդ (1984) Հայերի դիցաբանական պատկերացումները համաստեղությունների և աստղերի մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ի

Իսրայելյան, Աստղիկ (1984) Հայոց երկաթե և պողպատե հմայական պահպանակները(XIX-XXդդ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Իսրայելյան, Հասմիկ (1980) Երկվորյակ ասվածությունների և «թուխմանուկների» փոխառնչության հարցի շուրջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խ

Խանաղյան, Ք. Ս. (1976) Տնային սրբերի պաշտամունքը հայոց մեջ (ըստ Ապարանի և Արագածի շրջանների նյութերի). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խանաղյան, Քնարիկ (1980) Բնակելի տան համալիրի հետ կապված ժողովրդական պատկերացումները. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1976) Դիվահարության դարմանումը պարով` «խաղլացավ». In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1987) Մարդ-շինարարական զոհը «շարեցին մորքուր...» պարերգի առանցք` ծեսի իմաստաբանությունը (ըստ ազգագրական և բանահյուսական նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խաչատրյան, Ժենյա (1980) Թռչնային կերպարները չուկոտա-էսկիմոսային պարերում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1987) Մի պարերգի իմաստա-տեքստաբանական քննություն. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1990) Բանահյուսության ավանդումն ու փոխանցումը Թալինի շրջանում (ըստ վերջին տարիների գրառումների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խաչատրյան, Ռաիսա (1980) Պաշտամունքային տարրերը Սասունի և Տարոնի պարերգերի կրկնակներում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խառատյան, Զ. Վ. (1990) Ամուսնական զույգի ծիսական համարժեքները հայոց հարսանիքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խեմչյան, Էսթեր (1980) Շամշադինի շրջանի բանահյուսական նյութերը (ըստ հեղինակի գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խեմչյան, Էսթեր (1984) Բանահյուսական նյութերի գրառման վիճակն Իջևանի շրջանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժ. Բ. (1990) Արցախ-Միջին Ասիա-Շուլավեր` համադրական ակնարկ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժաննա (1984) Ժողովրդական բանավոր ստեղծագործության կենցաղավարման առանձնահատկություններն Արցախում (ըստ ԼՂԻՄ-ի Մարտակերտի շրջանի նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժաննա (1980) Մարտակերտի շրջանի բանահյուսությունը (ըստ 1972-79թթ. գործուղման արդյունքների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հ

Հարությունյան, Ծ. Ռ. (1987) Հայերեն մի շարք բառերի ծիսա-պաշտամունքային իմաստների հայտածման փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հարությունյան, Ծ. Ռ. (1990) «Սանդ» բառի ստուգաբանությունը` ծիսապաշտամունքային հավանականությամբ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1987) Շունը հայոց մահվան պատկերացումներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հարությունյան, Սարգիս (1980) Վիշապամարտի դրսևորումները «Սասնա ծռերում». In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հարությունյան, Սարգիս (1984) Մահվան պատկերացումները հայկական անեծքներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ղ

Ղազիյան, Ա. Ս. (1976) Զառամյալ մեծահասակների «կամավոր մահվան» սովորույթի վերապրուկները և դրանց վերաիմաստավորումը ըստ հայ բանահյուսության նյութերի. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ղազիյան, Ա. Ս. (1987) Թագավորական իշխանությունը ժառանգելու մի հնագույն սովորույթի մասին (մեկնաբանության փորձ` ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթի մի տիպի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ղազիյան, Ալվարդ (1984) Զորավար Անդրանիկը որպես վիպա-հերոսական կերպար. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Մ

Մխիթարյան, Ն. Գ. (1990) Վահեվահյան մեհյանի երեք բագինը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Ն

Նազինյան, Ա. Մ. (1976) Սնահավատական զրույցներ չար և բարի ոգիների մասին (ըստ հայ բանահյուսության նյութերի). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Նազինյան, Արտաշես (1980) Հայկական կումուլյատիվ ժողովրդական հեքիաթը(ըստ հին ու նոր գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Նազինյան, Արտաշես (1984) Բանահյուսության պատմա-ազգագրական ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պ

Պետրոսյան, Արմեն (1984) «Վիշապ» քարակոթողները որպես հնդեվրոպական առասպելամտածողության արտահայտություններ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան, Է. Խ. (1976) ՀՍՍՀ Աշտարակի շրջանի էթնո-մշակութային ուսումնասիրությունների արդյունքները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պետրոսյան, Է. Խ. (1987) Հայկի և Բելի առասպելի միստերիալ մշակման տարրերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պետրոսյան, Էմմա (1980) Ույգուրների թատերականացված ներկայացումները. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Պետրոսյան, Էմմա (1984) Հայաստանի տիկնիկային թատրոնի առաջավորասիական աղերսները և ծագումնաբանական ակունքները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան , Ա. Ե. (1987) Հայկի և Բելի առասպելի վերլուծության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1987) Թագվորագովքի ծեսի մի հնագույն տարբերակ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ջ

Ջաուարի, Ն. Հ. (1987) Քրդական «էյ, բաց թող» պարերգի տարբերակների համեմատական քննության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ս

Սահակյան, Արուսյան (1980) Հավատարմության բարոյական ըմբռնումը հայ բանահյուսության մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սեղբոսյան, Կարլեն (1980) Ավանդութայնի արտահայտության մի քանի յուրահատկություններ արդի քաղաքի և արդյունաբերական ավանի բնակչության մշակույթի մեջ (ըստ Հայկական ՍՍՀ ազգագրական նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1976) Նշխարներ արևմտահայ ժողովրդական բանահյուսությունից. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1987) Մեծ Եղեռնի իրադարձություններն արտացոլող ժողովրդական երգերը որպես պատմական բանավոր վավերագրեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սվազլյան, Վերժինե (1984) Բնության բանաձևային արտացոլումը հայ ժողովրդական խաղիկներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ստեփանյան, Արմենուհի (1980) Տղամարդու արախչիների զարդանախշերը (ըստ ՀՊՊԹ ազգագրական ֆոնդերի նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վ

Վարդանյան, Ս. Ա. (1976) Տիգրան Նավասարդյանի բանահավաքչական ժառանգությունը(քանակական վերլուծական փորձ). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1987) ժողովրդական բանահյուսության արդի վիճակը Էջմիածնի շրջանում (ըստ 1985թ. դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդումյան , Դերեն and Նազինյան, Արտաշես (1980) Հայ ազգագրությունն ու բանահյուսությունը 60 տարում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդումյան , Դերենիկ (1984) Ժողովրդագիտության և հնագիտության գիտա-մեթոդական փոխառնչակցության համակարգման հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Տ

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1987) «Արջի որդին» հեքիաթի ակունքները, կառուցվածքն ու նշանակությունը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆելիքս (1984) Արջի պաշտամունքը հին Հայաստանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Օ

Օդաբաշյան , Ա. Ա. (1987) Տիեզերական ծառն Ախտարքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

This list was generated on Wed Feb 24 17:36:31 2021 AMT.