Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ս | Վ | Օ
Number of items: 20.

Ա

Առաքելյան, Մ. Ն. (1976) Օսմանյան արշավանքների արձագանքները Լեռնային Ղարաբաղի ավանդություններում. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ավագյան, Վ. Ա. (1976) Բանահյուսական ավանդույթները Հոկտեմբերյանի և Աշտարակի շրջաններում. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Գ

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1976) Սևանի ավազանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խ

Խանաղյան, Ք. Ս. (1976) Տնային սրբերի պաշտամունքը հայոց մեջ (ըստ Ապարանի և Արագածի շրջանների նյութերի). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1976) Դիվահարության դարմանումը պարով` «խաղլացավ». In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խմբագրական, (1976) Հրատարակչից. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, 23-24 december, 1976, Armenia.

Կ

Կարապետյան, Է. Տ. (1976) Հայ կանանց գլխի հարդարանքի համալիրները և դրանց հնագույն զուգահեռները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Հ

Հրատարակչից, (1976) Խմբագրական. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ղ

Ղազիյան, Ա. Ս. (1976) Զառամյալ մեծահասակների «կամավոր մահվան» սովորույթի վերապրուկները և դրանց վերաիմաստավորումը ըստ հայ բանահյուսության նյութերի. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Մ

Մկրտումյան, Յու. Ի. (1976) Էթնոզոոտեխնիայի պատմա-մշակութային պրոբլեմների հետազոտման հարցի շուրջը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ն

Նազինյան, Ա. Մ. (1976) Սնահավատական զրույցներ չար և բարի ոգիների մասին (ըստ հայ բանահյուսության նյութերի). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պ

Պետրոսյան, Է. Խ. (1976) ՀՍՍՀ Աշտարակի շրջանի էթնո-մշակութային ուսումնասիրությունների արդյունքները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պետրոսյան, Լ. Ա. (1976) Վայրի բանջարեղենի օգտագործումը հայոց մեջ. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1976) Հայաստանի անիվավոր փոխադրամիջոցների ազգագրական և հնագիտական զուգահեռները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Ս

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1976) Նորայնացումները Ջավախքի հայերի արդի կենցաղում որպես էթնո-մշակութային փոխազդեցությունների արգասիք. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1976) Նշխարներ արևմտահայ ժողովրդական բանահյուսությունից. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վ

Վարդանյան, Լ. Մ. (1976) Հայ տղամարդկանց ավանդութային թիկնազգեստը կովկասի պատմա-ազգագրական ատլասի առնչությամբ. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1976) Տիգրան Նավասարդյանի բանահավաքչական ժառանգությունը(քանակական վերլուծական փորձ). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1976) Էթնո-մշակութային նյութը ռեգիոնալ պատմա-ազգագրական ատլասներում քարտեզագրելու մի քանի սկզբունքների մասին. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Օ

Օդաբաշյան , Ա. Ա. (1976) Ուխտավայրերի դասակարգման հարցի շուրջը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

This list was generated on Thu Feb 25 10:49:22 2021 AMT.