Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Դ | Ե | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ն | Պ | Ս | Վ | Փ | Օ
Number of items: 37.

Ա

Աբրահամյան , Լևոն (1980) Տեսնելու ու չտեսնելու հակադրությունը առասպելում և ծեսում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Առաքելյան, Հրանուշ (1980) Չերքեզահայերի էթնիկ ինքնագիտակցության հարցի շուրջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գ

Գուլյան, Արա (1980) Պրոքսեմիկ տարածքը որպես էթնո-նշանային համակարգ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գրիգորյան, Ռուզան (1980) Իրանական ժողովրդական վեպի արձագանքները Գեղարքունիքի բանավոր արձակում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գևորգյան, Թամար (1980) Լոռու պատմա-ազգագրական շրջանի բանահյուսությունն արդի փուլում (ըստ հեղինակի գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Դ

Դարվեշյան, Մամոե Խալըթ (1980) Քրդերի անասնապահական որոշ տերմինների ստուգաբանական փորձ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Դոլժենկո, Իրինա (1980) Հայաստանի ռուս մոլոկանների հարսանեկան արարողությունները (XIX դ.-XX դ. սկիզբ). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ե

Երնջակյան, Նվարդ (1980) Երկնային լուսատուների շարժման և ժամանակի բարենպաստ-անբարենպաստ ընկալումը հայերի մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Թ

Թաթիկյան , Վահրամ (1980) Արցախի հատուկ խորհրդիմաստ արտահայտող ուղեգորգերը. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ի

Իսրայելյան, Հասմիկ (1980) Երկվորյակ ասվածությունների և «թուխմանուկների» փոխառնչության հարցի շուրջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խ

Խանաղյան, Քնարիկ (1980) Բնակելի տան համալիրի հետ կապված ժողովրդական պատկերացումները. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խաչատրյան, Ժենյա (1980) Թռչնային կերպարները չուկոտա-էսկիմոսային պարերում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խաչատրյան, Ռաիսա (1980) Պաշտամունքային տարրերը Սասունի և Տարոնի պարերգերի կրկնակներում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խառատյան, Զավեն (1980) Դիպվածային (օկազիոնալ) ծիսական համալիրը հայերի կենցաղում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խեմչյան, Էսթեր (1980) Շամշադինի շրջանի բանահյուսական նյութերը (ըստ հեղինակի գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խմբագրական, (1980) Բովանդակություն. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խմբագրական, (1980) Հրատարակչից. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, May 5-7, 1980, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժաննա (1980) Մարտակերտի շրջանի բանահյուսությունը (ըստ 1972-79թթ. գործուղման արդյունքների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Կ

Կարապետյան, Էմմա (1980) Երևանի ընտանիքի կազմի յուրահատկությունները(ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Կարապետյան, Ռուբեն (1980) Ադապտացիոն պրոցեսները և ներպարփակ խմբերը (ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հ

Հարությունյան, Սարգիս (1980) Վիշապամարտի դրսևորումները «Սասնա ծռերում». In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հոբոսյան, Սուրեն (1980) Ձիթատու բույսերի և ձիթամթերքների օգտագործման ժողովրդական եղանակները հայոց մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հրատարակչից, (1980) Խմբագրական. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Հրատարակչից, (1980) Խմբագրական. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ն

Նազինյան, Արտաշես (1980) Հայկական կումուլյատիվ ժողովրդական հեքիաթը(ըստ հին ու նոր գրառումների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Պ

Պետրոսյան, Էմմա (1980) Ույգուրների թատերականացված ներկայացումները. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ս

Սահակյան, Արուսյան (1980) Հավատարմության բարոյական ըմբռնումը հայ բանահյուսության մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սեղբոսյան, Կարլեն (1980) Ավանդութայնի արտահայտության մի քանի յուրահատկություններ արդի քաղաքի և արդյունաբերական ավանի բնակչության մշակույթի մեջ (ըստ Հայկական ՍՍՀ ազգագրական նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սիմոնյան , Էդմոնդ (1980) Տղամարդկանց և կանանց տարբերություններն ըստ թապինգ-տեստի(Խակասական սաղայ ցեղախմբի օրինակով). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սվազլյան, Վերժինե (1980) Դիտարկումներ ամերիկահայերի սովորութային կյանքից (ըստ ԱՄՆ-ում 1979թ. ուղևորության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ստեփանյան, Արմենուհի (1980) Տղամարդու արախչիների զարդանախշերը (ըստ ՀՊՊԹ ազգագրական ֆոնդերի նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վ

Վարդանյան, Լիլյա (1980) Ավանդութայնի հարցը հայերի հարսանեկան արարողություններում(ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդանյան, Ռաֆիկ (1980) Ճանապարհաչափերն Անդրկովկասում XIX դարում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդումյան , Դերեն (1980) Հայկական բարձրավանդակի բնակչության նյութական մշակույթի համակարգա-կառուցվածքային և պատմա-համեմատական վերլուծությունը. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդումյան , Դերեն and Նազինյան, Արտաշես (1980) Հայ ազգագրությունն ու բանահյուսությունը 60 տարում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Փ

Փալիկյան, Աննա (1980) Մարդաբանական որոշ ուսումնասիրություններ Հայաստանի հին և արդի բնակչության հետնորդության պրոբլեմի վերաբերյալ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Օ

Օհանջանյան, Ռուբեն (1980) Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց (ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

This list was generated on Thu Feb 25 11:13:30 2021 AMT.