Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Conference or Workshop Item

Աբրահամյան , Լևոն (1984) Վիշապամարտը և առաջին զոհի գաղափարը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գաբրիելյան, Ռոզալիա (1984) Հայ-ալանական բանահյուսական զուգահեռների որոշ հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գուլլակյան, Սյուզան (1984) Անձնանունները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գրիգորյան, Ռոզա (1984) Հայ ժողովրդական խաղիկների գիտական համահավաքի առանցքային ստեղծագործությունների դասակարգման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Գևորգյան, Թամար (1984) Նոր գրառումներ հայրենադարձ պարսկահայերի բանահյուսությունից (ըստ 1983թ. դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Դարվեշյան, Մամո (1984) Արևելյան Հայաստանի քրդերի անասնապահական տնտեսության տիպաբանության մի քանի հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Դոլժենկո, Իրինա (1984) Արևելյան Հայաստանի ռուս գյուղացիության ագրարային հմայական արարողությունները (XIXդ. վերջ - XXդ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Երնջակյան, Նվարդ (1984) Հայերի դիցաբանական պատկերացումները համաստեղությունների և աստղերի մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Իսրայելյան, Աստղիկ (1984) Հայոց երկաթե և պողպատե հմայական պահպանակները(XIX-XXդդ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խառատյան, Զավեն (1984) Փեսան հայերի ամուսնա-հարսանեկան սովորույթներում (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խեմչյան, Էսթեր (1984) Բանահյուսական նյութերի գրառման վիճակն Իջևանի շրջանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժաննա (1984) Ժողովրդական բանավոր ստեղծագործության կենցաղավարման առանձնահատկություններն Արցախում (ըստ ԼՂԻՄ-ի Մարտակերտի շրջանի նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Կարապետյան, Ռուբեն (1984) Հայկական ՍՍՀ քաղաքային բնակչության ձևավորման էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության խնդիրները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հարությունյան, Սարգիս (1984) Մահվան պատկերացումները հայկական անեծքներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հմայակյան , Սիմոն (1984) Ուրարտական Խուտուինի և հայոց Գրող աստվածությունները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հոբոսյան, Սուրեն (1984) Սրանոց, թե՞ ձիթիհանք (ձիթահանությանը վերաբերող նորահայտ վիմագրության առնչությամբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հրատարակչից, (1984) Խմբագրական. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հրատարակչից, (1984) Հապավումներ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հրատարակչից, (1984) Բովանդակություն. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Հրատարակչից, (1984) Содержание. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ղազիյան, Ալվարդ (1984) Զորավար Անդրանիկը որպես վիպա-հերոսական կերպար. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Մկրտումյան , Յուրի (1984) Էկոլոգիական և սոցիոմշակութային գործոնները հայոց անասնապահական տնտեսության պատմական շարժընթացի մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Մնացականյան, Արմենակ (1984) Մշակութա-կենցաղային երևույթների արտացոլումը XIX դ. երկրորդ կեսի պոլսահայ դեմոկրատական մամուլում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Նազինյան, Արտաշես (1984) Բանահյուսության պատմա-ազգագրական ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Նահապետյան, Ռաֆիկ (1984) Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին - XX դ. սկզբին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան, Արմեն (1984) «Վիշապ» քարակոթողները որպես հնդեվրոպական առասպելամտածողության արտահայտություններ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան, Էմմա (1984) Հայաստանի տիկնիկային թատրոնի առաջավորասիական աղերսները և ծագումնաբանական ակունքները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան , Անուշավան (1984) Գետային ծկնորսության ժողովրդական եղանակները Սևանի և Կամոյի շրջաններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան , Լևոն (1984) «MAR-GID-DA», «MAR»- մառան սայլ (պատմաստուգաբանական փորձ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պողոսյան, Աշխունջ (1984) Գորգապատկերները միջնադարյան հայ մանրանկարներում (XI-XIII դդ.). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Սարգսյան, Համլետ (1984) Ղազախի գավառի բնակչությունը XIX դ.(էթնո-վիճակագրական հետազոտություն). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Սեղբոսյան, Կառլեն (1984) Արհեստավորական մի սովորույթի մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Սվազլյան, Վերժինե (1984) Բնության բանաձևային արտացոլումը հայ ժողովրդական խաղիկներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Վարդանյան, Լիլյա (1984) Ամուսնությանը ծնողական համաձայնությունը հայերի արդի հարսանեկան սովորույթներում (ըստ Երևան քաղաքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Վարդանյան, Ռաֆիկ (1984) Անդրեասի տոնացույցի թարգմանության ժամանակը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Վարդումյան , Դերենիկ (1984) Ժողովրդագիտության և հնագիտության գիտա-մեթոդական փոխառնչակցության համակարգման հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆելիքս (1984) Արջի պաշտամունքը հին Հայաստանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Քոչար, Նվարդ (1984) Հայերի տեղը Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի ժողովուրդների մեջ` ըստ մարդաբանական տվյալների. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Օհանջանյան, Ռուբեն (1984) «էթնիկ նախապաշարմունք» հասկացությունն արևմուտքի սոցիալական գիտություններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

This list was generated on Sun Mar 24 07:02:59 2019 AMT.