Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 69.

Ա

Աբրահամյան , Լևոն (1987) Վիշապն աղբյուրի ակին (մի առասպելածիսական համապարփակ կերպարի մասին). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ասատրյան, Ե. Ա. (1987) Վաղ միջնադարյան թաղումների նորահայտ ձևեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ասատրյան, Կ. Տ. (1987) Կրոնական տոների հիշատակություններ հայ վիմական արձանագրություններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ավագյան, Ն. Ք. (1987) Գողթնի տնայնագործության ու արհեստների մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ավետյան, Վ. Վ. (1987) Նորույթներ մ.թ.ա. III - I հազարամյակների թաղման ծիսակարգի մասին (ըստ Լճաշենի պեղումների նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Արեշյան, Գ. Ե. (1987) Թռեղքի «քորուխթաշ» դամբարանաբլուրի գավաթի պատկերային հորինվածքի մեկնաբանման փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Բ

Բազեյան, Կ. Ռ. (1987) Հայկական ասեղնագործ սրբիչների բնութագրման փորձ (ըստ ՀԱԹ-ի հավաքածուի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գ

Գալստյան, Հ. Փ. (1987) Էթնոժողովրդագրական և էթնոլեզվական պրոցեսները Վրաստանի հայոց մեջ (ըստ 1926-1979թթ. ՍՍՀՄ մարդահամարների տվյալների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գյուլնազարյան, Մ. Խ. (1987) Սերիկ Դավթյանը կիրառական արվեստի տերմինաբան. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գուլյան, Ա. Մ. (1987) Հայ սփյուռքի էթնիկ ինքնագիտակցության մի քանի հարց (տեսական բնութագրման փորձ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գրիգորյան , Գ. Ա. (1987) Սարգիս Քամալյանի ներդրումը հայոց ուտեստի հետազոտման գործում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գրիգորյան , Գ. Մ. (1987) Ուշ միջնադարյան հայկական տոհմանշանները (ըստ Լվովի հուշակոթողների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1987) Հուշապատումն իբրև բանավոր արձակի տեսակ (ըստ 1930-1935 թթ. Գեղարքունիքում գրառված բանահյուսական նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գևորգյան, Թ. Հ. (1987) Հայ հարսանեկան բանահյուսության ժանրային համակարգը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Դ

Դոլժենկո, Ի. Վ. (1987) Արևելյան Հայաստանի ռուս աղանդավորների ընտանեկան կենցաղի բնորոշ գծերը (XIX դ. - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ե

Եսայան, Հ. Ս. (1987) Միջնադարյան Հայաստանի երկանքները (ըստ պեղածո նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Եսայան, Ս. Ա. (1987) Հայաստանի բրոնզեդարյան մետաղե սպասքը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Երիցյան, Բ. Գ. (1987) Քարի դարի մշակույթի թվագրման հարցը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Երնջակյան, Ն. Վ. (1987) Երկիր-երկինք զույգը հայերի տիեզերական պատկերացումներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Զ

Զաքարյան, Բ. Ե. (1987) Հայոց ազգակցության համակարգի փոխակերպումը դասակարգողից նկարագրականի. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խ

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1987) Կարակալայի պատկերով դիմանկարային ապակե անոթներ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1987) Մարդ-շինարարական զոհը «շարեցին մորքուր...» պարերգի առանցք` ծեսի իմաստաբանությունը (ըստ ազգագրական և բանահյուսական նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1987) Մի պարերգի իմաստա-տեքստաբանական քննություն. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խառայիդիս , Է. Կ. (1987) Ալեքսանդրապոլի գավառի հույների բնակարանա-բնակավայրային համալիրը (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Կ

Կարապետյան, Ռ. Ս. (1987) Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերը որպես Հայկ. ՍՍՀ պատմության ուսումնասիրման աղբյուր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Կիրակոսյան, Մ. Պ. (1987) Սասունցիների բերքահավաքի և կալսելու գործիքներն ու աշխատաեղանակները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հ

Հակոբյան, Գ. Վ. (1987) Երկրորդային ազգակցության անվանումների լեզվաբանական և ազգագրական արժեքը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հարությունյան, Ծ. Ռ. (1987) Հայերեն մի շարք բառերի ծիսա-պաշտամունքային իմաստների հայտածման փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1987) Շունը հայոց մահվան պատկերացումներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հոբոսյան, Ս. Գ. (1987) Ձիթահանության հետ առնչվող մի մասնակի հարց. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հրատարակչից, (1987) Խմբագրական. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հրատարակչից, (1987) Հապավումներ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հրատարակչից, (1987) Բովանդակություն. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հրատարակչից, (1987) Сокращения. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հրատարակչից, (1987) Содержание. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ղ

Ղազիյան, Ա. Ս. (1987) Թագավորական իշխանությունը ժառանգելու մի հնագույն սովորույթի մասին (մեկնաբանության փորձ` ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթի մի տիպի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մ

Մարության, Հ. Տ. (1987) Հայ գյուղական բնակարանի ներսույթի (ինտերյեր) հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մելքոնյան, Է. Լ. (1987) Հայ սփյուռքի սահմանման և տիպաբանման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մկրտումյան, Յու. Ի. (1987) Հայոց անասնապահական մշակույթի տիպաբանության պրոբլեմը հնագիտա-ազգագրական գրականության մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մկրտչյան, Ռ. Ա. (1987) Նոր տվյալներ Արևելյան Եվրոպայի հարավային մասի հնագույն բնակչության հնէաժողովրդագրության մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ն

Նահապետյան, Ռ. Ա. (1987) Աղձնիքի հայերի բնակավայրի տիպերը (XIX դ. երկրորդ կես - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պ

Պետրոսյան, Է. Խ. (1987) Հայկի և Բելի առասպելի միստերիալ մշակման տարրերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պետրոսյան , Ա. Ե. (1987) Հայկի և Բելի առասպելի վերլուծության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պետրոսյան , Ա. Ս. (1987) Ձկնորսության մի ինքնատիպ եղանակ Գեղարքունիքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1987) Թագվորագովքի ծեսի մի հնագույն տարբերակ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պողոսյան, Ա. Ա. (1987) Հայ գորգագործության և կարպետագործության տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի միջնադարյան ակունքները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պողոսյան, Ս. Հ. (1987) Հայոց թաղման և սգո հանդերձանքի բնութագրման փորձ (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ջ

Ջաուարի, Ն. Հ. (1987) Քրդական «էյ, բաց թող» պարերգի տարբերակների համեմատական քննության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ջռնազյան, Լ. Ն. (1987) Էմպաթիան որպես էթնոսոցիալհոգեբանական հետազոտության օբյեկտ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ս

Սարգսյան, Հ. Գ. (1987) Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները (XIX դ. - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սարգսյան, Հ. Վ. (1987) Հայկական ասեղնագործության մի բացառիկ նմուշ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1987) Տնայնագործության և արհեստների դասազատման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սիմոնյան , Հ. Ե. (1987) Կարմիրբերդյան մշակույթի թաղման համակարգը (Վերին Նավեր դամբարանադաշտի պեղումների լույսի ներքո). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սոլովյովա, Լ. Տ. (1987) Վրացական ՍՍՀ Բոլնիսի շրջանի ազգամիջյան ամուսնությունների ձևավորման մի քանի առանձնահատկություններ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1987) Մեծ Եղեռնի իրադարձություններն արտացոլող ժողովրդական երգերը որպես պատմական բանավոր վավերագրեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ստեփանյան, Ա. Ա. (1987) Ծառապատկերը Բարձր Հայքի կանանց հյուսածո գոտիների զարդանախշերում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վ

Վարդանյան, Լ. Մ. (1987) Հարսանեկան հանդեսի հիմնական ձևերը հայերի արդի կենցաղում (ըստ ՀՍՍՀ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1987) Համաժամանակյա թվականների ստուգման և ճշգրտման մեթոդի առաջադրման փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1987) ժողովրդական բանահյուսության արդի վիճակը Էջմիածնի շրջանում (ըստ 1985թ. դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Ս. Գ. (1987) Կրոնափոխ համշենահայերին պատմա-ազգագրորեն ներկայացնելու փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Վ. Լ (1987) Գորգի ծագումը, նախնական տիպերը և տարածումը (քննական հայացք). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1987) Հայոց բնակարանային և բնակավայրային համալիրների զուգորդված հետազոտության պրոբլեմն ազգագրության մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Տ

Տեր-Գրիգորյան, Մ. Գ. (1987) Հայ լուսավորչական և բողոքական եկեղեցիներն ամերիկահայ համայնքների կյանքում (XIX դ. վերջ - XX դ. 30-ական թթ.). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1987) «Արջի որդին» հեքիաթի ակունքները, կառուցվածքն ու նշանակությունը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Փ

Փալանջյան, Ռ. Ս. (1987) Խաղողի վերամշակումը Հայաստանում անտիկ դարաշրջանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Փալիկյան, Ա. Կ. (1987) Գլխի ցուցիչի ժամանակաշրջանային փոփոխությունները Հայաստանի բնատարածքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ք

Քոչար, Ն. Հ. (1987) Ինչ են պատմում մարդու ձեռնա-մատնահետքերը` էթնիկ մաշկանախշաբանության տվյալները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Օ

Օդաբաշյան , Ա. Ա. (1987) Տիեզերական ծառն Ախտարքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Օհանջանյան, Ռ. Ս. (1987) Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններում անձնային հատկանիշների նոմինալ սադղակների օգտագործման մի քանի հարց. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

This list was generated on Thu Feb 25 11:09:18 2021 AMT.