Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Խ | Կ | Հ | Մ
Number of items: 22.

Ա

Աբրահամյան , Լ. Հ. (1990) Ժամանակակից ծիսական դրաման և փոփոխության հնարավորությունը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Աղանյան, Գ. Թ. (1990) Պայտի հետ կապված արհեստները երկաթագործության համակարգում (ըստ 19-20-րդ դդ. նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Առաքելյան, Հ. Ս. (1990) Աղվանական ցեղանունների համեմատական քննության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Բ

Բազեյան, Կ. Ռ. (1990) Ասեղնագործությունը հայկական մանրանկարներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գ

Գալստյան, Մ. Վ. (1990) Արտագնացության կենցաղամշակութային բնութագրերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1990) Մխիթար Գոշի մի քանի առակների առնչությունը «Կալիլա և դիմնա» ժողովածուին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գրիգորյան , Ռ. Հ. (1990) Հայ մանկական բանահյուսության բնութագրման հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Դ

Դոլժենկո, Ի. Վ. (1990) Վրացական ԽՍՀ Բոգդանովկայի շրջանի դուխոբորները (ըստ հեղինակի հավաքած դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Զ

Զաքարյան, Բ. Ե. (1990) Հայոց ազգակցական համակարգի հիմնական գծերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խ

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1990) Բանահյուսության ավանդումն ու փոխանցումը Թալինի շրջանում (ըստ վերջին տարիների գրառումների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խառայիդիս , Է. Կ. (1990) Արևելյան Հայաստանի հույների վարող գործիքների հիմնական համալիրները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խառատյան, Զ. Վ. (1990) Ամուսնական զույգի ծիսական համարժեքները հայոց հարսանիքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժ. Բ. (1990) Արցախ-Միջին Ասիա-Շուլավեր` համադրական ակնարկ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Կ

Կիլիչյան, Ն. Վ. (1990) Հայ ժողովրդական պարարվեստի պատմությունից (խորհրդային շրջան). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հ

Հակոբյան, Մ. Վ. (1990) Էթնոքաղաքական իշխանությունը Լեռնային Արցախում (18-19-րդ դդ.). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հարությունյան, Ծ. Ռ. (1990) «Սանդ» բառի ստուգաբանությունը` ծիսապաշտամունքային հավանականությամբ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հարությունյան, Ս. Վ. (1990) Տիրաշենի պեղածո ծիսա-արարողական նյութերը (ըստ բնակատեղիի և դամբարանադաշտի 1986-1987թթ. գտածոների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հմայակյան , Ս. Գ. (1990) Երկու դիտողություն հայ-ուրարտա-իրանական մշակութային փոխազդեցությունների մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հրատարակչից, (1990) Խմբագրական. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հրատարակչից, (1990) Խմբագրական. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Մ

Մարության, Հ. Տ. (1990) Ախալցխայի բնակչության էթնիկ կազմի հարցի շուրջը (19-րդ դ. երկրորդ քառորդ - 20-րդ դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Մխիթարյան, Ն. Գ. (1990) Վահեվահյան մեհյանի երեք բագինը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

This list was generated on Wed Feb 24 15:24:57 2021 AMT.